Programa A Resguard

Home / Àrea de suport a dones i famílies / Programa A Resguard

Es tracta d’un servei gratuït d’orientació jurídica, microeconòmica i pràctica pel que fa a l’habitatge de propietat o de lloguer. S’adreça principalment a famílies vulnerables amb infants al seu càrrec a fi de que puguin trobar-se a resguard en un habitatge digne.

Imagen-Programa-A-RESGUARD-peq

La cartera de prestacions inclou:

  • Assessorament microeconòmic i jurídic a mida adreçat a famílies que estiguin a risc de perdre el seu habitatge, sigui aquest de propietat o de lloguer.
  • Assessorament jurídic sobre necessitat i validesa de tot tipus de documents notarials, contractes de compravenda, contracte de lloguer, etc relatius a bens patrimonials o immobles.
  • Informació actualitzada a mida de les possibilitats econòmiques de cada família sobre habitatges disponibles amb preus de lloguer assequibles.

JORNADA "HABITATGE DIGNE. ACCÉS I DRETS" (4 de juliol de 2014)

thumbnail of Carme Trilla_Habitatge Càritas
Ponència "Acció de Càritas Diocesana de Barcelona en Habitatge". Carme Trillas

thumbnail of Adrian Berry_Right to Housing in Europe
Ponència "Basis and Scope of the Right to Housing in Europe". Adrian Berry

thumbnail of Elvira Méndez_Habitatge Digne
Ponència "Habitatge Digne". Elvira Méndez

thumbnail of Lídia Martín_Llogam
Ponència "Llogam". Lídia Martín

Ponència "Crowd Funded Housing". Ricard Ruiz de Querol (vídeo)


PROGRAMA FINANÇAT PER:

Obra Social La Caixa

thumbnail of Díptic Programa A Resguard
Díptic Programa A Resguard


PUBLICACIONS DESTACADES

[wpv-view name="vista-publicaciones" areadetrabajo="programa-a-resguard"]