La nostra Missió

Home / La nostra missió

Qui Som
altres portals de l'associació
Logo

Madres entre dos culturas

maternidades

Maternidades vulnerables

Banc del Temps catpg

Banc de Temps

Noticas Mares entre dos culturas

Noticias
Madres entre dos culturas

Qui som

L’Associació Salut i Família és una entitat privada independent i sense ànim de lucre. La seva missió és assistir a les persones d’acord amb el principi d’imparcialitat, és a dir, independentment del seu origen, ètnia, sexe, nacionalitat, condició social i religió.

L’assistència i els serveis que desplega l’Associació Salut i Família abasten:

  • Les necessitats bàsiques de salut.
  • L’atenció de planificació familiar i la interrupció voluntària de l’embaràs.
  • L’orientació jurídica i psicosocial a l’àmbit de la vida familiar.
  • El suport a les relacions interculturals.
  • El suport a les necessitats socials bàsiques i a l’assentament.
quefem_peq_01

Les famílies objecte de la finalitat de l’Associació Salut i Família són totes aquelles estructures primàries de suport per a la vida que cristal•litzen en formes plurals de convivència i, en conseqüència, inclouen, entre d’altres:

a) Diversitat d’origen, ètnia i nacionalitat: famílies natives, famílies immigrants, famílies de minories ètniques, famílies transnacionals.

b) Diversitat de composició sexual i generacional: famílies heterosexuals, famílies monoparentals, famílies reconstituïdes, famílies homosexuals, famílies reagrupades.

Els programes i serveis desenvolupats per l’Associació Salut i Família s’adrecen principalment a garantir l’equitat d’accés als bens públics, com ara la salut, l’educació, l’habitatge i la justícia, de les famílies i persones que es troben en situació vulnerable ó en risc d’exclusió social.

L'Associació Salut i Familia manté relacions actives de col•laboració amb diverses administracions públiques i paral•lelament desenvolupa una activitat sostinguda d'advocacia a favor de que les necessitats de les famílies i les persones vulnerables siguin objecte d'interès general i d'inversions econòmiques per part dels poders públics.

L'Associació Salut i Família acomplint la seva missió reforça el seu compromís social i ciutadà subscribint els Codis Ètics de les Associacions de Barcelona i de les Entitats Catalanes d'Acció Social

Codi Ètic de les Associacions de Barcelona
Codi Ètic de les Associacions de Barcelona

thumbnail of Codi-etic
Codi Ètic de les Entitats Catalanes d'Acció Social

DOCUMENTACIÓ

thumbnail of Codi_Etic_Associacions_ASF
Adhesió al codi ètic de les Associacions de Barcelona

thumbnail of Estatutos Asociación Salud y Familia
Estatuts de l'Associació Salut i Família

thumbnail of CTAS ANUALES 2018 CON INFORME DE AUDITORIA
Comptes auditades 2018 de l'Associació Salut i Familia

thumbnail of CUENTAS ANUALES 2017 CON INFORME DE AUDITORIA
Comptes auditades 2017 de l'Associació Salut i Familia

thumbnail of Cuentas Anuales ASF 2016_0
Comptes auditades 2016 de l' Associació Salut i Família

thumbnail of Pla Igualtat d’oportunitats 2019-2022
Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes 2019-2022

thumbnail of Plan Sistemes Prevenció BLANQUEIG CAPITALS 2019-2022
Pla de sistema de prevención del blanqueig de capitals y de finançament del terrorisme 2019-2022

thumbnail of Pla sistemes avaluació i qualitat 2019-2022
Pla de sistemes d'avaluació i qualitat 2019-2022

thumbnail of Pla sistemes de transparencia i rendició de comptes 2019-2022
Pla de sistemes de transparència i rendició de comptes 2019-2022

thumbnail of Plan VOLUNTARIADO 2019-2020_0
Pla de voluntariat 2019-2020

thumbnail of Memòria Activitats ASF 2018
Memòria d'Activitats de l'Associació Salut i Família 2018

Balanç social (Infografia)
Balanç social (Infografia)