Banc del Temps Escolar

Home / Àrea Bancs del Temps i Cohesió Social / Banc del Temps Escolar

El Banc del Temps Escolar és un programa educatiu basat en l’aprenentatge cooperatiu. Hi participen tots els alumnes intercanviant, compartint i aprenent coneixements, habilitats i competències. El Banc del Temps educa en els valors de la reciprocitat, el respecte a l’altre, la iniciativa personal i el compromís.

Banc-del-Temps-Escolar

Beneficiaris del Banc del Temps Escolar

El BdTE treballa amb la diversitat d’alumnes presents a les aules de tal forma que se’n treu profit de la riquesa que suposa la diversitat cultural dels alumnes i les seves famílies. Promou la participació activa de les famílies en el procés d’aprenentatge dels seus fills i les seves filles i reforça la implicació del professorat.

Objectius del projecte BdTE

  • Millorar la convivència a l’escola
  • Augmentar el rendiment escolar
  • Enfortir les habilitats comunicatives dels alumnes
  • Facilitar els vincles entre alumnes i professorat
  • Crear oportunitats d’aprenentatge a través de l’ajuda mútua

Implementació i desenvolupament del BdTE

El Banc del Temps és un programa senzill, adaptable i flexible en el seu desenvolupament a les aules d’educació primària, secundària, batxillerat i formació professional. El BdTE es pot portar a terme adoptant diverses modalitats docents i educatives com ara:

  • Programa d’acció tutorial
  • En matèries concretes
  • Tallers grupals o intergrupals
  • Sessions monogràfiques

PROGRAMA FINANÇAT PER:

thumbnail of Folleto Banc del Temps Escolar_cat_0
Tríptic programa en català

thumbnail of Folleto Banco del Tiempo Escolar_cast_0
Tríptic programa en castellà


PUBLICACIONS DESTACADES

[wpv-view name="vista-publicaciones" areadetrabajo="banc-del-temps-escolar"]