Com Traballem

Home / Com treballem

Qui Som
altres portals de l'associació
Logo

Madres entre dos culturas

maternidades

Maternidades vulnerables

Banc del Temps catpg

Banc de Temps

Noticas Mares entre dos culturas

Noticias
Madres entre dos culturas

Els tres eixos estratègics del treball que desenvolupa l'Associació Salut i Família són:

  • Oferir una atenció directa i de qualitat a les famílies i dones vulnerables.
  • Desenvolupar programes que fomenten la cohesió social, el diàleg intercultural i la ciutadania activa.
  • Mantenir una activitat sostinguda d'advocacia pública independent a favor de les necessitats de les famílies i dones vulnerables.
comtreballem_peq

Els programes que ofereixen una atenció directa i de qualitat a les famílies i dones vulnerables estan estretament interconnectats de tal forma que les beneficiàries tenen un accés i una circulació interna fluïda amb objecte d'aconseguir satisfer consistentment necessitats bàsiques socials i de salut, atenció en planificació familiar i salut materno-infantil, orientació jurídica i suport psicosocial i atenció per a un consum familiar responsable.

El mosaic de serveis de l'Associació Salut i Família obre una vasta finestra d'oportunitats a les beneficiàries i es basa en principis comuns com ara el respecte intercultural, l'atenció centrada a les beneficiàries, la coproducció i el treball en xarxa amb organitzacions públiques i privades.

L'Associació Salut i Família disposa d'una estructura matricial que hi facilita una gran capacitat d'adaptació a nous perfils de vulnerabilitat, afavoreix l'actualització permanent de la cartera de prestacions i redueix les despeses generals de funcionament.

La nostra activitat d'advocacia pública independent es nodreix de l'observació directa de les necessitats insatisfetes de les famílies i dones vulnerables, del valor afegit que es genera mitjançant el treball col·laboratiu amb organitzacions públiques i privades i del capital de coneixement interdisciplinar de les/els nostres sòcies/is.

La participació activa i el diàleg intercultural amb les nostres beneficiàries són el fil conductor dels programes de foment de la cohesió social i de la ciutadania activa alhora que també hi són molt presents als programes d'atenció directa a les famílies i dones vulnerables. De fet, més d'un terç de les noves beneficiàries hi arriben als nostres serveis per recomanació de familiars i amigues que els han utilitzat prèviament.

L'Associació Salut i Família forma part de la cadena de valor dels serveis sanitaris i socials públics que ens deriven un segon terç de les nostres beneficiàries i, a banda, col·labora de forma lleial i responsable amb organitzacions socials, associacions de dones i associacions d'immigrants que recomanen els nostres serveis al terç restant de les nostres beneficiàries.

L'Associació Salut i Família compta amb un nombre reduït de socis/es que es caracteritzen per la seva pluralitat política, la seva independència de criteri i el seu lideratge professional en sectors com la salut comunitària, els serveis sanitaris, els serveis socials, l’administració pública, la cooperació internacional per al desenvolupament, la docència i la investigació en ciències socials i polítiques.