Programa Ciutadania a parts iguals

Home / Àrea Bancs del Temps i Cohesió Social / Programa Ciutadania a parts iguals

El Projecte CIUTADANIA A PARTS IGUALS s’orienta al Foment de la Ciutadania Activa recolzant-se a la Xarxa de Bancs del Temps existents a Andalusia, Catalunya i Madrid i encoratja iniciatives que enforteixen i fan més sostenibles aquestes formes de autoorganització i provisió de respostes a necessitats socials i culturals. Les àrees prioritàries són: Inclusió social de joves vulnerables, Equitat de gènere, No discriminació i diàleg intercultural.

logo_ciudadania_a_partes_iguales_mediano

Les activitats són: Educació i formació, Aprenentatge mutu i disseminació, Enfortiment de la governança i base social a les ONG.

La metodologia és: la coproducció de resultats i l’activació de cercles concèntrics de lideratge i influència social.

El partenariat està format per l’entitat promotora Associació Salut i Família i les entitats sòcies següents: Fundación AteneaPlataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres i SOS Racisme Catalunya.

L’Associació Salut i Família és responsable de la coordinació general de tots els productes comuns del Projecte com ara: 1) metodologia de Tallers, 2) metodologia d’avaluació, 3) disseny de logo i materials informatius, 4) disseny gràfic i metodològic de Guies i Manual, 5) disseny dels Blogs, 6) metodologia per a la constitució dels Grups Permanents d’Interès, 7) bases de dades i metodologia de vinculació amb els Bancs del Temps.

L’Associació Salut i Família és responsable directa de l’àmbit “Governança i Integració Comunitària dels Bancs del Temps” i de les activitats de formació, aprenentatge mutu i disseminació corresponents.

La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres és responsable directa de l’àmbit “Equitat de Gènere” i de les activitats de formació, aprenentatge mutu i disseminació corresponents.

La Fundación Atenea és responsable directa de l’àmbit “Lluita contra la pobresa i l’exclusió social de nens/es i joves” i de les activitats de formació, aprenentatge mutu i disseminació corresponents.

SOS Racisme Catalunya és responsable directa de l’àmbit “No discriminació i diàleg intercultural” i de les activitats de formació, aprenentatge mutu i disseminació corresponents.


JORNADES I TALLERS

Materiales de la jornada de buenas prácticas sobre la lucha contra la pobreza y atención de la vulnerabilidad de niños/as y jóvenes del (Jueves 29 de Enero de 2015))

09:00h a 09:30h Inauguración a cargo de Marisa Gómez Crespo, directora de Plataforma de ONG´s de Acción Social, Elvira Méndez directora general de la Asociación Salud y Familia y Paz Casillas Gerente de Fundación Atenea.

09:30 a 11:00h Ponencia. Pobreza en España. ¿Qué es ser pobre en España?. Del indicador de pobreza al modelo de sociedad que la produce. Juan Jose Lopez Jimenez. Equipo de Estudios de Caritas Española y Fundación FOESSA. Presentación a cargo de Carlos López, director de proyectos de Fundación Atenea.

11:30h a 13:00h Ponencia. Pobreza en la infancia española. Gabriel González-Bueno Uribe Responsable de Políticas de Infancia en España. Unicef Comité Español. Presentación a cargo de Henar L. Senovilla, directora de comunicación de Fundación Atenea.

13:00h a 14:00h Mesa redonda. Estrategias públicas de lucha contra la pobreza infantil en España. Presentación a cargo de Paz Casillas, gerente de Fundación Atenea.

Salomé Adroher, directora general de Familia y Asuntos Sociales. Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.

Ricardo Ibarra, director de de la Plataforma de Organizaciones de Infancia.

15:00h a 17:00h Mesa redonda sobre experiencias en área de infancia. Presentación a cargo de Irene González, responsable de formación de Fundación Atenea.

Ofelia Ricciardelli. Obra Social la Caixa. Experiencia. Fundación de la Esperanza.

Ana Fernández de Vega, Técnica de Likadi.  Experiencia Parques Reunidos.

Rocío García. Fundación Secretariado Gitano. Experiencia en Cañada Real Galiana.

17:00h a 18:30h Mesa redonda sobre experiencias en área de juventudPresentación a cargo de Carlos López, director de proyectos de Fundación Atenea.

Isaac Mancha y Miguel Ángel Farrona. Fundación Atenea. Proyecto Antena de Riesgos.

Marina Muñoz y Jeimy Melo. La Rueca. Experiencia Proyecto emprendimiento joven.

Juan Cruz. Banco del Tiempo de Manoteras. BdT como experiencia inclusiva.

Ponencia fuera de programa oficial: Rebeca Figueroa, Martina García, Miriam González, Ainhoa González y Adrian González. Grupo de Teatro. Fundación Atenea

18:30h a 19:00h Clausura a cargo de Elvira Méndez Directora General de Asociación Salud y Familia y Paz Casillas, directora gerente de Fundación Atenea


Material del Taller de Formació per a la Igualtat de drets: eines per combatre el racisme


JORNADES I TALLERS

Taller per a la formació per a la igualtat de drets: eines per combatre el racisme

En el marc del desenvolupament del programa de Ciutadania A parts Iguals s'organitza un taller per treballar la igualtat de drets de la ciutadania amb l'objectiu de combatre el racisme i la xenofobia. En el transcurs d'aquests tallers es promou la participació en el Bancs del Temps i fer d'aquestes agrupacions de ciutadans i ciutadanes veritables nuclis de promotors del diàleg intercultural i del a convivència en la diversitat.

Inscripcions

thumbnail of Taller SOS Racisme, Terrassa 2015
Programa


Jornada de bones pràctiques sobre la lluita contra la pobresa i atenció a la vulnerabilitat de la infància i joventut - Madrid 29 de gener

A la jornada es tractarà la situació d'exclusió a Espanya, especialment en relació a la infància i joventut, les estratègies públiques posades en marxa per la seva lluita i les experiències desenvolupades des de la pròpia ciutadania i les entitats socials amb joves i infància. La jornada serà el pròxim 29 de gener del 2015 a Aula P. Pérez del Pulgar de la Universitat Pontifícia de Comillas ICAI-ICADE. C/Alberto Aguilera, 23 - 28015 Madrid, a partir de les 9.00 hores.

Inscripció (NO FUNCIONA)

thumbnail of programa_-contra29enero22
Programa


Jornada de bones pràctiques sobre la lluita contra la pobresa i atenció a la vulnerabilitat de la infància i joventut - Madrid 29 de gener

Inscripció (NO FUNCIONA)


FINANÇADORS:


ENTITATS SÒCIES

thumbnail of Proyecto CIUDADANIA A PARTES IGUALES
Resum del projecte (castellà)

thumbnail of Programa Taller Equidad Género Usos Tiempo
Programa del taller Equitat de Gènere i Usos del Temps (castellà)