Projecte Daphne

L’Associació Salut i Família ha estat sòcia activa del Programa DAPHNE III “Manteniment de l’ocupació i de la integració professional en dones víctimes de la violència de parella”. L’organització líder d’aquest Programa va ésser la Confederació Europea d’Organitzacions de Famílies (COFACE) i van participar com a sòcies les organitzacions KMOP de Grècia, FPS i FGTP de Bèlgica i WMAV de Bulgària durant el període 2010-2011

Les accions desenvolupades per aquest Programa DAPHNE III van ésser:

  • Disseny i desenvolupament pràctic de mòduls de formació professional permanent sobre la prevenció i l’atenció a la violència de parella contra les dones.
  • Disseny, edició i disseminació d’una campanya de sensibilització pública en cada país participant sobre la violència de parella contra les dones.
  • Disseny, edició i disseminació d’una Guia Pràctica en cada país participant sobre com afrontar l’impacte de la violència de parella al lloc de treball.
Projecte Daphne

PUBLICACIONS DESTACADES

[wpv-view name="vista-publicaciones" areadetrabajo="projecte-daphne"]