Projecte Leonardo

L’Associació Salut i Família ha estat sòcia activa del Programa Associació Leonardo da Vinci “Les professions jurídiques en el context social: impacte sobre la formació permanent per a la ciutadania activa dels immigrants”. L’organització líder d’aquest Programa va ésser la Coordinadora Europea pel Dret dels Estrangers a Viure en Família (CoordEurop) i van participar com a sòcies l’Associació italiana pel dret dels estrangers a viure en família i l’Associació pels drets dels estrangers de Bèlgica durant el període 2011-2012.

Les accions desenvolupades per aquest Programa Associació Leonardo da Vinci van ser:

  • Anàlisi comparativa de les normes jurídiques relatives al dret dels estrangers a viure en família en tots i cadascú dels països participants.
  • Anàlisi de les dificultats de comunicació intercultural entre els/les professionals dels serveis d’orientació jurídica i els/les usuaris/es d’origen estranger.
  • Disseny i experimentació docent d’un itinerari de formació permanent innovadora adreçat als/les professionals dels serveis d’orientació jurídica per estrangers/res. Aquest itinerari formatiu també dona cabuda a professionals de l’àmbit social que atenen persones estrangeres.
  • Elaboració d’instruments pedagògics com ara anàlisi de casos i qüestionaris d’avaluació.
  • Selecció d’un equip transnacional de formadors i promoció d’una xarxa de serveis jurídics interculturals a nivell europeu.

Podeu accedir als diversos materials i informes a European Shared Treasure (EST). http://www.oapee-est.es/

Projecte-Leonardo

PUBLICACIONS DESTACADES

[wpv-view name="vista-publicaciones" areadetrabajo="projecte-leonardo"]