Projecte Grundtvig

L’Associació Salut i Família ha estat sòcia activa del Programa d’Aprenentatge Grundtvig “Formació i Acció als Bancs del Temps”. L’organització líder d’aquest Programa va ésser GRAAL Associació Sociocultural de Portugal i van participar com a sòcies l’Ajuntament de Cascais i l’Associació Nacional dels Bancs del Temps a Itàlia durant el període 2011-2012.

Les accions desenvolupades per aquest Programa d’Aprenentatge Grundtvig van ésser:

  • Anàlisi comparativa de la formació inicial i continuada que s’està portant a terme pels gestors/es de Secretaries dels Bancs del Temps als països participants.
  • Modificacions pedagògiques dels mòduls de formació inicial i permanent com a conseqüència de l’anàlisi comparativa i aplicació pràctica d’aquestes modificacions per les organitzacions de cada país participant.
  • Intercanvis docents entre organitzacions i Bancs del Temps dels països participants.
  • Disseny, edició i disseminació d’unes recomanacions comuns per a la formació dels gestors/es dels Bancs del Temps a Europa.
  • Disseny d’una web del Projecte (http://projectgrundtvig11.wix.com/fabancostempo) on poden trobar-se tots els materials pedagògics i divulgatius.
Projecte-Leonardo

PUBLICACIONS DESTACADES

[wpv-view name="vista-publicaciones" areadetrabajo="projecte-grundtvig"]