Projecte Erasmus-Plus IO MI ATTIVO

Home / Projectes d’àmbit Europeu i Internacional / Projecte Erasmus-Plus IO MI ATTIVO

Objectiu general

Promoure un intercanvi de bones pràctiques sostenibles entre les institucions públiques i les organitzacions socials privades sobre la participació activa dels ciutadans de països tercers en els processos d'acollida i integració en l'àmbit socioassistencial i educatiu, millorant les seves capacitats i enfortint la participació.

iomid2

Objectius específics

  1. Enfortir un paper actiu, informat i participatiu dels ciutadans de tercers països en els processos d'acollida i integració, centrant-se en els residents de mitjà a llarg termini a les fronteres dels processos participatius
  2. Potenciar les habilitats i l'experiència del grup objectiu mitjançant la participació de migrants en activitats grupals que fomentin la seva participació i la seva contribució directa als processos d'acolliment i integració.
  3. Experimentar informació i orientar productes i eines produïts per millorar la participació directa dels migrants per facilitar els processos d'integració i recepció.
  4. Proporcionar serveis institucionals i organitzacions del tercer sector en processos d'integració i recepció en àmbits socials i de salut, amb oportunitats de comparació, avaluació i reprogramació dels seus serveis a través d'un intercanvi d'experiències i bones pràctiques amb altres països de la UE
iomi1