Vídeo de divulgació del programa MADRES ENTRE DOS CULTURAS

L’Associació publica el vídeo de divulgació del programa MADRES ENTRE DOS CULTURAS on pot observar-se la participació multicultural de les mares i els principals beneficis que n’obtenen.

Deixeu un comentari

Vídeo de divulgació del programa MADRES ENTRE DOS CULTURAS

La Asociación Salud y Familia publica el vídeo de divulgación del Programa MADRES ENTRE DOS CULTURAS donde puede observarse la participación multicultural de las madres y los principales beneficios que obtienen.

Deixeu un comentari

Vídeo de divulgació del programa MADRES ENTRE DOS CULTURAS

La Asociación Salud y Familia publica el vídeo de divulgación del Programa MADRES ENTRE DOS CULTURAS donde puede observarse la participación multicultural de las madres y los principales beneficios que obtienen.

Deixeu un comentari

Vídeo de divulgació del programa MADRES ENTRE DOS CULTURAS

La Asociación Salud y Familia publica el vídeo de divulgación del Programa MADRES ENTRE DOS CULTURAS donde puede observarse la participación multicultural de las madres y los principales beneficios que obtienen.

Deixeu un comentari