Publicacions de les memòries dels diferents programes de l'Associació Salut i Família

Publicacions de les memòries dels diferents programes de l’Associació Salut i Família

L’Associació Salut i Família ja ha enllestit les memòries d’activiats dels programes Brúixola (de suport a les dones de tots els orígens i nivells sòcioeconòmic), del Programa d’Atenció a la Maternitat a Risc i Orientació a Mares de tots els Orígens corresponents a l’any 2016. Contenen les dades de la cartera de serveis. Aquest darrer projecte aplega a les usuàries residents a Catalunya que es troben en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social i tenen menors al seu càrrec. Les dones són ateses als Programes Mares entre Dues Cultures i Oportunitats per a Mares Adolescents i Joves.prestacions. La Detecció i prevenció de la Violència de Parella, el perfil de les dones ateses, etc 

Deixeu un comentari