Publicació de l'informe 'La ciudadanía cultural como enfoque para políticas de inclusión: una propuesta para jóvenes del barrio del Raval barcelonés'

Publicació de l’informe ‘La ciudadanía cultural como enfoque para políticas de inclusión: una propuesta para jóvenes del barrio del Raval barcelonés’

El professor de la UPF Ricard Zapata Barrero en el marc del programa ENTRE IGUALES ha publicat l’informe La ciudadanía cultural como enfoque para políticas de inclusión: una propuesta para jóvenes del barrio del Raval barcelonés’, on es desenvolupen els conceptes de Ciutadania Cultural i Cultura de la Diversitat fent un especial èmfasi als espais públics culturals d’interacció entre joves com espais de sociabilitat i en la cultura com a mitjà bàsic d’expressió dels joves.

Deixeu un comentari