L'Associació Salut i Família amb la campanya "Invertir en la Infància - Trencar el cicle de la Desigualtat"

L’Associació Salut i Família amb la campanya “Invertir en la Infància – Trencar el cicle de la Desigualtat”

L’Associació Salut i Família participa a la Campanya de suport a la recomanació de la Comissió Europea “Invertir en la Infància – Trencar el cicle de la Desigualtat”, basant-se en la realitat de que la infància es veu afectada de manera desproporcionada per la pobresa i l’exclusió social. Malgrat els compromisos per resoldre la situació, més d’un de cada quatre nens (27,7%) es troba en risc de pobresa o exclusió social a la Unió Europea. Amb la ferma convicció per part de l’Associació que els/les nens/es que creixen en situació de pobresa o exclusió social tenen menys possibilitats que els seus iguals de tenir èxit a l’escola, gaudir de bona salut i desenvolupar tot el seu potencial en la vida i que la forma en què Europa tracta als nens i nenes en el si de la Unió Europea i en el món determinarà el seu futur.

Per això s’ha instat els representants de l’Estat al Parlament Europeu a que signin la Declaració Escrita en Invertir en la Infància 42/2015 i prenguin les mesures oportunes per dur-la a terme.

Deixeu un comentari