Manifest dels Bancs del Temps respecte als refugiats/ades del conflicte Siri

Manifest dels Bancs del Temps respecte als refugiats/ades del conflicte Siri

La xarxa de Bancs del Temps ha redactat un manifest de recolzament a les entitats que acullen als refugiats del conficte de Siria, així: 

“s’adreça als equips gestors de les secretaries per tal d’oferir-les-hi suport quan arribi el moment d’acollir a les persones refugiades que aniran arribant, sens dubte necessitades de suport emocional i amb les dificultats derivades de la situació per la que han passat, però també amb l’esperança de refer-se i d’incorporar-se com a veïnes als diversos barris i/o municipis del nostre país”

Deixeu un comentari