Publicació de les tres guies del programa 'Ciutadania A parts Iguals'

Publicació de les tres guies del programa ‘Ciutadania A parts Iguals’

Ja s’han publicat les guies corresponents al programa ‘Ciutadania A parts Iguals’ que promou l’Associació Salut i Familia associada amb SOS Racisme i Fundación Atenea; cadascuna de les entitats ha editat la seva pròpia guia en referència al seu àmbit d’actuació; així la que correspon a l’Associació Salut i Família es basa en la governança dels Bancs del Temps i porta com a títol ‘Guía operativa para la Gobernanza de los Bancos del Tiempo’ i tal com diu a l’entradeta:

És fruit de l’experiència acumulada per l’Associació Salut i Família en l’impuls i la coordinació de Bancs del Temps i el treball en col·laboració amb persones expertes de diversos Bancs del Temps. Perquè l’associacionisme no és un art ni una teoria, és una pràctica. A participar aprenem participant, i es pot explicar per escrit. Però per fer-ho es requereix experiència, i assumir d’entrada que serà un procés col·lectiu que requereix d’una pluralitat d’aportacions per recollir coneixements diferents i destil·lar pautes comunes. Difícilment serà el resultat del treball d’una sola persona.

Per part de SOS Racisme , s’ha editat la de ‘No discriminación y combate del racismo y la xenofobia” basada en les seves experiències i recorregut professional 

La Guia del Antiracisme va dirigida a totes les persones individuals, organitzacions de participació ciutadana i entitats socials i culturals que són conscients de la importància d’apropar i comprendre la diversitat cultural del seu entorn. El foment de la Ciutadania Activa hauria d’incloure valors com la participació, la inclusió, la igualtat i la defensa dels drets humans

I Fundación Atenea que ha plasmat els seus coneixements i know how en la guia que porta el títol de Lucha contra la pobreza y atención a la vulnerabilidad de niños/as y jóvenes

El compromís de Fundació Atenea amb la millora de la vida de les persones, així com la seva experiència de treball directe amb joves i persones en situació de vulnerabilitat, ens va moure a participar en aquest projecte adreçat a enfortir a les estructures dels bancs del temps, conformades i promogudes per la societat civil, així com promogudes per ajuntaments, les quals també tenen com a objectiu millorar la vida de les persones a través de la constitució de xarxes de suport mutu, com a alternativa al funcionament d’una societat que genera desigualtats. (…) Aquesta guia pretén ser una eina de transferència de coneixement dirigida als bancs del temps que esperem sigui d’utilitat.

 

Deixeu un comentari