L'exclusió de les persones estrangeres en situació irregular de l'assistència sanitària és il·legal

L’exclusió de les persones estrangeres en situació irregular de l’assistència sanitària és il·legal

El Comitè Europeu de Drets Socials del Consell d’Europa considera que l’exclusió de persones estrangeres i en situació irregular de l’assistència sanitària és incompatible amb els Convenis Internacionals ratificats per Espanya.

La Constitució espanyola al seu article 10.2 obliga a vincular les lleis espanyoles a la Carta Social Europea i a la Convenció Europea de Drets Humans així com a d’altres tractats internacionals subscrits per Espanya.

La denegació d’accés a l’assistència sanitària als estrangers en situació irregular a Espanya va ésser aprovada mitjançant el Real Decreto de Sostenibilidad del Sistema Sanitario dictat pel govern de l’Estat en Abril de 2012.

L’Associació Salut i Família juntament amb l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya va publicar al maig de 2012 l’informe Impacto de la reforma de la asistencia sanitaria en España sobre la cobertura pública y universal on alertava als decisors polítics i a les organitzacions sanitàries i socials sobre les conseqüències d’aquesta reforma restrictiva pels col·lectius de població més vulnerables i en els drets bàsics. Ara, el Comitè Europeu de Drets Socials ha declarat contrària a la llei la decisió del govern de l’Estat de l’any 2012.

A Catalunya, l’Associació Salut i Família amb el suport i la col·laboració del CatSalut tramita la targeta sanitària als immigrants irregulars i d’altres persones  vulnerables mitjançant el servei De compatriota a compatriota. Aquesta acció garanteix la protecció de la salut a aquests col·lectius. Si desitges més informació sobre la nostra tasca d’advocacia pro-activa a favor dels grups vulnerables de població

Deixeu un comentari