ACCELERANT LA IGUALTAT: LA PALANCA DELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS

Aquest projecte pilot que es desenvolupa a Barcelona i Madrid mitjançant la col·laboració de l´Associació Salut i Família amb la Unió d´Associacions Familiars dona veu i ofereix la possibilitat de conèixer de primera mà les discriminacions que viuen les dones immigrants i d´ètnia gitana amb l´objectiu de tancar la bretxa de gènere. El projecte se centra en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva com a eix determinant al llarg del cicle de vida de les dones. Se celebraran Trobades de Diàleg  Intercultural, s’establirà una Xarxa Multicultural d’organitzacions col·laboradores, es duran a terme accions de sensibilització ciutadana i es realitzaran propostes de millora factibles per aconseguir una implementació equitativa dels drets sexuals i reproductius amb especial atenció als col·lectius més vulnerables de dones.