L’Associació Salut i Família, a la celebració del 70è aniversari dels Drets Humans

La Dra. Elvira Méndez, directora general de l’Associació Salut i Família va participar activament dels actes en commemoració del setantè aniversari de la Declaració dels Drets Humans que va organitzar al Parlament de Catalunya. La Dra. Elvira Méndez va recitar l’article 25 de l’esmentada Declaració:
1. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, així com a la seva família, la salut i el benestar, i especialment quant a alimentació, a vestit, a habitatge, l’assistència mèdica i els serveis socials necessaris; té així mateix dret a les assegurances en cas d’atur, malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa o altres casos de pèrdua dels seus mitjans de subsistència independent de la seva voluntat.
2. La maternitat i la infantesa tenen dret a una ajuda ia una assistència especials. Tots els infants, nascuts de matrimoni o fora d’un matrimoni, gaudeixen d’igual protecció social.

Deixeu un comentari