L'Associació Salut i Família i els horaris escolars

L’Associació Salut i Família i els horaris escolars

L’Associació Salut i Família és una de les entitats impulsores de la Iniciativa per a la Reforma Horària amb la finalitat de facilitar una millor conciliació de la vida familiar, laboral i personal. És per això que ens congratulem del fet que el Departament d’Ensenyament aposti per un horari escolar més saludable. D’acord amb les declaracions de la Sra. Assumpta Baig, Presidenta de l’Associació Salut i Família, “la reforma de l’horari escolar posa als/les nens/es al centre de l’aprenentatge doncs ells són el futur i la societat cal que sigui més flexible a fi de millorar la seva qualitat de vida”.

Deixeu un comentari