Per una assistència sanitària universal a Catalunya

L’Estat ha presentat un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei d’universalització de l’assistència sanitària a Catalunya. Aquesta decisió té greus conseqüències per a la salut de tothom i, especialment, per a la dels col·lectius de població més vulnerables.

D’antuvi l’Associació Salut i Família coopera amb el CatSalut per tal de garantir de forma efectiva l’accés universal a l’assistència sanitària de totes les persones residents a Catalunya i, a les actuals circumstàncies hem renovat fermament el nostre compromís. Així mateix, ens hem adreçat a les ONG’s socials i de drets humans, als Sindicats i als Col·legis professionals per a que valorin l’oportunitat i la conveniència de posicionar-se públicament a favor d’una política sanitària equitativa i inclusiva.

L’Associació Salut i Família forma part de la Xarxa REDER que combat l’exclusió sanitària a Espanya.

Deixeu un comentari