Memòria 2015 de l'Associació Salut i Família

Memòria 2015 de l’Associació Salut i Família

L’Associació Salut i Família ha publicat la memòria d’activitats corresponent a l’any 2015.
En ella consten l’evolució i resultats de tots els projectes de l’entitat en les cinc àrees d’actuació: Maternitat a risc, suport a dones i famílies vulnerables, immigració i salut, prevenció en violència de gènere i en Bancs del Temps i cohesió social. També contempla l’impacte en famílies i infants en situació de vulnerabilitat, la xarxa de les entitats col·laboradores i principals finançadores i els plans estructurals.

Deixeu un comentari