L'Associació Salut i Família

L’Associació Salut i Família, part integrant del Consell Assessor per a la Reforma Horària

L’Associació Salut i Família referma el seu compromís amb la iniciativa per la Reforma Horària amb la incorporació de la Presidenta de l’Associació, la Sra. Assumpta Baig Torras i de la Directora General , la Dra. Elvira Méndez al Consell Assessor per a la Reforma Horària.

D’aquesta manera es manté el compromís de l’Associació Salut i Família en els usos i la distribució del temps  recolzant una normativa que impulsa una europeïtzació dels horaris per tal de guanyar qualitat de vida per tothom. Entre aquestes mesures es recull, per exemple, avançar l’hora de dinar i de sopar.

Deixeu un comentari