Prestacions del Programa d’Atenció a la Maternitat a Risc

El programa Atenció a la Maternitat a Risc, desenvolupat per l’Associació Salut i Família amb el suport del CatSalut, ofereix serveis a les dones i famílies vulnerables arreu de Catalunya als àmbits de la prevenció de la interrupció voluntària de l’embaràs i de la promoció de la salut reproductiva i materna.

El programa es basa en els principis pro-elecció i compta amb la següent cartera de prestacions:

  • Test d’embaràs immediat i fiable
  • Informació i acompanyament individual a les dones que es troben en una situació d’embaràs no desitjat.
  • Suport psicològic a dones i parelles
  • Contracepció immediata de llarga durada.
  • Tramitació immediata de la targeta sanitària
  • Grups de suport a la maternitat i servei de guarderia
  • Grups de suport i orientació per a mares adolescents i joves de tots els orígens. Servei de guarderia.
  • Prestacions per a prevenir la pobresa i la privació infantil

Deixeu un comentari