Publicación de la Memoria 2012 de los Grupos de apoyo y orientación a madres de todos los orígenes

Publicació de la Memòria 2012 dels Grups de suport i orientació a mares de tots els orígens

Salut i Família acaba de publicar la Memòria d’activitats 2012 dels Grups de suport i orientació a mares de tots els orígens.

Els grups de suport, emmarcats en els programes Mares entre dues cultures i Oportunitats per a mares adolescents i joves, estan destinats a usuàries de tots els orígens residents a Catalunya que es troben en situació de vulnerabilitat i tenen menors als seu càrrec. 

Es pot descarregar i consultar la memòria al document adjunt i la versió en castellà al següent enllaç.

Deixeu un comentari